Huisregels

Wijnberg & Wijnberg Psychologen zijn de volgende huisregels van toepassing:

  • Er kan op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur worden gebeld voor het maken of veranderen van afspraken: Tel. (050) 311 39 00 b.g.g. (06) 542 60 427
  • Bij ziekte of overmacht wordt het consult niet in rekening gebracht. In alle andere gevallen wel, tenzij 24 uur van tevoren is afgezegd. 
  • Er wordt zoveel mogelijk gestreefd om de afspraken op tijd te laten beginnen. Dat dit niet altijd kan, ligt in de aard en wijze van praktijkvoering. Dit betekent dat u soms even moet wachten, of dat uw eigen sessie een beetje uitloopt.