Columns en Archief

Volgorde

09 December 2019
Door: Jeffrey Wijnberg

‘Vrouwen en kinderen eerst’ is de logische opdracht wanneer zich een ramp voltrekt. Mannen dienen op hun beurt te wachten; en voorrang te verlenen aan het andere geslacht (en hun kroost), simpelweg omdat het goede moraal dit verplicht. Welnu, dat moraal lijkt onmiddellijk te verdwijnen zodra het gewone leven weer zijn loop neemt.

Nu zijn er wellicht nog wel ‘old-school-mannen’ die netjes de deur open houden voor de vrouw om daarna pas zelf hun weg te vervolgen. Op dat vlak lijkt de man nog te beseffen dat de vrouw voorrang verdient. Voor de rest laat het besef van de juiste volgorde de man ernstig in de steek. En voor wie niet weet waar ik het over heb: er zijn nogal wat zaken waar de vrouw ook het recht van voorrang verdient. Ik heb het over: de huishoudelijke gang van zaken, de aanpak in de opvoeding van de kinderen, het besteden van het gezamenlijk inkomen, het al dan niet aanwezig zijn om familieaangelegenheden en andere sociale verplichtingen, het formuleren van een mening over wat dan ook, de inrichting van het huis, het kiezen van een vakantiebestemming, als ook door wie en hoe hard er gereden dient te worden op de snelweg. Ik weet op dit punt hoe de protestgeluiden zullen klinken. Menig man zal zeggen: ‘heb ik, in mijn hoedanigheid als gelijkwaardige levenspartner dan helemaal niets meer te zeggen?!’ Het antwoord is: ‘jawel, maar alleen wanneer je je vrouw eerst voorrang verleent’. Net zoals tijdens een ramp geldt: de man mag ook zijn vege lijf redden, maar alleen nadat vrouw en kinderen hem zijn voorgegaan. Praktisch gezien is het voorrang-verlenen aan de vrouw uiterst simpel, oftewel: een kind kan de was doen. Manlief hoeft alleen maar een aantal vaste zinsnedes uit zijn hoofd te leren; om eventueel ‘als mantra’ te oefenen terwijl hij onder de douche staat. Die vaste zinsnedes zijn: 1) ‘hoe zou jij het gehad willen hebben’ 2) ‘jij mag eerst’ 3) ‘jouw mening heeft voorrang’ 4) ‘ik laat het gewoon aan jou over’ 5) ‘jij bepaalt, ik betaal’ 6) ‘laat me weten wat jij wilt dat ik doe’ 7) ‘ik werk eerst jouw lijstje af, dan kan ik nog altijd mijn eigen gang gaan’ 8) ‘als jij dat liever niet wilt, dan doe we het gewoon niet’ 9) ‘ik kom pas in actie als jij het licht op groen zet’ 10) ‘wat ik er zelf van vindt, is nu niet belangrijk’.

Niet onbelangrijk is dat, na verloop van tijd, een opvallende harmonie voelbaar zal zijn in het gezinsleven. Ruzies blijven uit omdat de man zich ridderlijk gedraagt. Op haar beurt zal de vrouw zich zo gedragen weten dat ook zij zich van haar beste kant kan laten zien. Ziehier, in kort bestek, het echte geheim van een liefdesrelatie met toekomst. Het is alleen een kwestie van de juiste volgorde. Meer niet.

 


Lees ook:

Bekijk alle columns

Reacties

Er heeft nog niemand gereageerd op deze pagina.

RSS feed van de reacties op deze pagina | RSS-feed voor alle reacties

Plaats uw reactie