Columns en Archief

WEEK

48

Gevoelsterreur

23 November 2009

Ooit was Nederland het land van de nuchterheid. Burgers waren er trots op dat zij van aanpakken wisten en zich niet lieten kennen als het tegenzat. Niemand hing de vuile was buiten. Over het gevoelsleven werd hooguit door vrouwen wat geschreven in een dagboek....

Lees meer

WEEK

38

Andermans werk

14 September 2009

Eén van mijn grootste ergernissen is het gebrek aan waardering voor andermans werk. De timmerman timmert, de schoonmaakster maakt schoon, de leraar geeft les, en iedereen doet net alsof het de gewoonste zaak van de wereld is....

Lees meer