Columns en Archief

Pauzeren

05 March 2019
Door: Jeffrey Wijnberg

Door de buitenwacht wordt vaak gemopperd als werknemers weer eens een pauze nemen. Een werkonderbreking wordt gezien als een vorm van werkweigering; en toegeschreven aan lieden die lui en ongemotiveerd zijn. Zij zouden geen karakter tonen. Maar dat is ten onrechte.

Want pauzeren is gezond; en juist nodig om met volledige concentratie het werk weer te kunnen hervatten. In vergelijking met andere landen heeft Nederland een echte pauzecultuur; en dat is al af te lezen aan het feit dat er zoveel soorten zijn: koffiepauzes, wandelpauzes, theepauzes, plaspauzes, rookpauzes, lunchpauzes, power-nap-pauzes en trakteerpauzes. Buitenlanders op bezoek in ons land spreken dikwijls hun verbazing uit over hoe frequent de Nederlander tijd nodig heeft om op adem te komen; en dat omdat zij in eigen land gewend zijn om altijd vol gas te geven. Nu zal er heus wel een enkeling zijn die meer pauzes neemt dan dat hij werkt. Maar de meeste werklui gebruiken gewoon hun gezonde verstand door het werk in haalbare eenheden te doseren. Ik durf zelfs te beweren dat de productiviteit van mensen verbetert naar mate zij in vrijheid hun eigen pauzemomenten kunnen nemen. De psychologie van dit fenomeen is wetenschappelijk bewezen: de mens functioneert effectiever en voelt zich gelukkiger wanneer hij meer gevoelde controle heeft over zijn doen en laten. Omgekeerd geldt: wanneer arbeiders als werkslaven worden behandeld, verliezen zij het gevoel van controle; en zullen daardoor minder en slechter presteren. En dan is er nog de winst van het pauzeren: even nadenken over wat gedaan is, even bedenken wat de volgende stap is, even wat informeel collegiaal overleg, even een uitstapje naar kwesties die niet direct met het werk zelf te maken hebben en ook even tijd om de natuurlijke functies van het lichaam de aandacht te geven die zij verdienen. Bovendien gaat er een vertragende werking uit van een werkonderbreking; iets wat goed is om overprikkeling te voorkomen. En dat is weer belangrijk voor een ieder die vatbaar is voor een burn-out, een depressie of ieder andere vorm van overspannenheid. Een deugdelijke baas zal daarom niet moeilijk doen als werknemers even hun werk laten liggen; en wellicht zelfs het goede voorbeeld geven door gezamenlijke pauzes als heilig te verklaren. Overigens, het nemen van pauzes hoeft niet beperkt te blijven tot het werk. Ook bij huishoudelijke activiteiten en sociale aangelegenheden (verjaardagen recepties, bezoek) is een ‘break’ nodig om alles tot een goed einde te brengen. Zelfs in elke liefdevolle relatie is vakantie-nemen-van-elkaar een slimme manier om daarna weer energiek met elkaar het leven te delen.

Net zoals in de muziek de rusttekens even belangrijk zijn als de noten, zijn in het (dagelijks) leven de pauzes onontbeerlijk om ritme, dynamiek en kleurklank goed op elkaar af te stemmen. Wie de grootste pauze (slaap) serieus neemt, heeft ook de grootste (psychische) gezondheidseffect te pakken. Even rust, beter geklust.

 


Lees ook:

Bekijk alle columns

Reacties

Er heeft nog niemand gereageerd op deze pagina.

RSS feed van de reacties op deze pagina | RSS-feed voor alle reacties

Plaats uw reactie