Columns en Archief

Ouder worden

27 April 2015
Door: Jeffrey Wijnberg

Wie een kind krijgt, wordt ouder. Maar ouder-worden verwijst ook naar het klimmen der jaren. En het is niet toevallig dat aan het ouder-worden deze twee betekenissen kleven. Want wie geen ouder wordt van zijn eigen kind, blijft nadrukkelijker het kind van zijn ouders.

Ouderschap is daarmee een belangrijke stap in de richting van geestelijke volwassenheid. Dit gegeven verklaart waarom zoveel jonge mensen het ouderschap uitstellen. Zij willen hun eigen belang voorop stellen; en nog volop genieten van wat het vrije leven –zonder ouderlijke verantwoordelijkheden- hen biedt. Hoe invoelbaar deze levenshouding van jonge mensen ook is, feit blijft dat het proces van emotionele groei wordt vertraagd. Natuurlijk, er zijn mensen zonder kinderen die geestelijk doorgroeien als ook mensen met kinderen die zelf nooit volwassen worden. Maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. En die regel is dat mensen pas echt ouder worden als zij ouder worden. Psychologisch bekeken, is dat niet meer dan logisch. De liefde voor het kind trekt de aandacht af van het eigen ego; en de gevoelde verantwoordelijkheid voor ander leven maakt dat ouders zich ook verantwoordelijker gedragen. Mannen maken meer werk van hun werk; en de drang om inkomen te verwerven wordt door de komst van een kind sterk aangewakkerd. Bij vrouwen is het opvallend dat zij minder twijfelen aan zichzelf, vooral omdat zij in hun nieuwe rol als moeder een sterke, vrouwelijke identiteit ontwikkelen. En als ouderpaar zullen man en vrouw verstandiger moeten samenwerken, al was het alleen maar om het kind een gevoel van geborgenheid te geven. Zo is ook te begrijpen waarom zoveel stellen moedeloos en gefrustreerd raken wanneer hun kinderwens niet in vervulling gaat. Het is alsof hun geestelijke behoefte om door te groeien naar volwassenheid wordt afgeremd, enkel en alleen maar omdat de natuur niet meewerkt. Mannen die (verminderd) onvruchtbaar zijn, voelen zich minder man terwijl onvruchtbare vrouwen zich door hun eigen lichaam in de steek gelaten voelen. Modern is het om het ouder-worden te zien als keuze, inclusief alle voor- en nadelen vandien. Maar goed beschouwd is dit wikken en wegen van het ouderschap onzinnig. Immers, ouder-worden gaat vanzelf terwijl het ouderschap dit natuurlijk proces alleen maar onderstreept.

Natuurlijk is het uw goed recht om geen ouder te worden, Dat mag –gelukkig- iedereen zelf beslissen. Misschien ook wel de beste manier om gevoelsmatig niet ouder te worden; omdat u geen kinderen heeft die de toekomst van u overnemen.

 

 


Lees ook:

Bekijk alle columns

Reacties

RSS feed van de reacties op deze pagina | RSS-feed voor alle reacties

Plaats uw reactie