Columns en Archief

Nederland draait door

15 February 2010
Door: Jeffrey Wijnberg

Het mag dan crisis zijn, de gezondheidszorg doet prima zaken. Vooral in de spreekkamer van de psychiater is het een drukte van belang. Dit leidt weer tot een andere crisis: er zijn gewoonweg niet genoeg psychiaters voor het groeiende aantal patiënten.

Daardoor ontstaan lange wachtlijsten, een toename van geslaagde zelfmoordpogingen en ziekteverzuim onder psychiaters zelf. Opvallend is dat het niet gaat om ‘lichte gevallen'. Zware depressies, psychoses, huiselijk geweld en ernstige persoonlijkheidsstoornissen zijn aan de orde van de dag. Nederland draait door.
Goed beschouwd is het meer dan begrijpelijk dat de gekte om zich heen slaat. De moderne samenleving heeft de perfecte voorwaarden geschapen om als individu geestelijk te ontsporen.

1) alles mag, niets hoeft: de vrijheid die mensen hebben is ongekend, maar tegelijkertijd raken mensen vertwijfeld omdat ze niet kunnen kiezen; vooral jongeren missen de vastigheid van orde en plicht.

2) omdat het geloof in ‘de autoriteit' steeds verder afbrokkelt, zijn mensen op zichzelf teruggeworpen; het onderscheid tussen goed en kwaad moeten mensen op eigen houtje bepalen, en het geweten raakt daardoor overbelast.

3) het geloof in God, ondersteund door een bezoek aan de kerk, verdwijnt; het individualisme gebiedt vooral ‘in jezelf te geloven', maar dat is moeilijk, vooral als je maatschappelijke prestaties achterblijven.

4) de eisen die worden gesteld om mee te doen in de samenleving zijn enorm hoog; wie er bij wil horen, moet ambitieus, assertief, emotioneel intelligent, wedijverend, gevat en bijdehand zijn; iedereen die bescheiden, dienstbaar, meegaand en introvert van aard is, valt al gauw buiten de boot.

5) de kans op verslavingen is enorm; internet, televisie, seks, eten, drank en drugs zijn zo voorhanden dat het steeds moeilijker wordt om de verleidingen te weerstaan; deze ontwikkeling verklaart voor een groot deel de toenemende agressie, criminaliteit, ziekteverzuim en werkeloosheid.

6) relaties zijn inwisselbaar geworden; wie zich verveelt of anderszins ontevreden is, stapt op; door verhuizingen, scheidingen en ontslagen raken mensen op drift, waardoor het gevoel van veiligheid en geborgenheid wordt aangetast; gezinnen vallen uit elkaar, waar vooral kinderen de dupe van zijn.

7) informatiestress: alle ellende over de hele wereld komt onophoudelijk op ons netvlies; dit leidt tot emotionele vervlakking en een groeiend gevoel van machteloosheid en dat maakt gevoelige mensen rijp voor een existentiële depressie.

8) de waarheid bestaat niet meer; wetenschappelijke beweringen en doordachte standpunten worden meteen door anderen tegengesproken (bijv. opwarming aarde); dit voedt een houding van cynisme, achterdocht en onverschilligheid.

Wie werkt, zijn rekeningen betaalt en goede relaties onderhoudt zonder de hulp van een zielknijper, verdient een compliment. Want een normaal leven leiden, is vandaag de dag geen eenvoudige opgave. Bovendien, de gekte om ons heen is zeer besmettelijk: het geestelijk failliet van de één, is het drijfzand voor de ander.

 


Lees ook:

Bekijk alle columns

Reacties

  • test

    martijn
    21/02/2010 12:17
    (13 jaren geleden)

RSS feed van de reacties op deze pagina | RSS-feed voor alle reacties

Plaats uw reactie